Lid Worden

Overschrijving Leden

De KNVB heeft vastgesteld dat er aan het einde van het voetbalseizoen t/m 15 juni elk jaar overgeschreven mag worden.

Aanmelding nieuwe spelers

Spelers die niet ingeschreven staan bij een voetbalclub, kunnen zich via ons inschrijfformulier (Word / PDF) direct aanmelden bij v.v. Montfoort.
Eventueel kan er ook een geprint exemplaar opgehaald worden bij de wedstrijdsecretaris.
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kan per mail gezonden worden naar: contributie@vvmontfoort.nl of ingeleverd worden bij de wedstrijdsecretaris.

Spelers die zich willen overschrijven naar v.v. Montfoort moeten dit doen middels het overschrijvingsformulier van de KNVB.
Uiterste inleverdatum van het overschrijvingsformulier is 14 juni.
Het overschrijvingsformulier is te downloaden van de website van de KNVB of te verkrijgen bij de club waar de speler op dat moment ingeschreven staat.
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kan per mail gezonden worden naar: contributie@vvmontfoort.nl of ingeleverd worden bij de wedstrijdsecretaris.
Overschrijvingen die later dan 14 juni bij v.v. Montfoort binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling genomen worden in verband met de deadline die de KNVB hanteert.

Afmelden Leden

Helaas hebben we ook leden die aan tijdens of aan het einde van het seizoen stoppen met voetballen.
Ook voor deze spelers geldt dat het opzeggen van het lidmaatschap uiterlijk 14 juni bij v.v. Montfoort gedaan moet worden.
Overschrijvingen die later dan 14 juni bij v.v. Montfoort binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling genomen worden in verband met de deadline die de KNVB hanteert.

N.B.: Indien een lid tijdens het seizoen zijn lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient toch het volledige contributiebedrag betaald te worden.

Procedure afmelden jeugdleden:

 1. Jeugdlid (of ouder/gemachtigde) zegt schriftelijk zijn/haar lidmaatschap op middels een brief of mail aan de Jeugdcommissie. jeugdcommissie@vvmontfoort.nl
 2. Jeugdcommissie controleert of alle beschikbaar gestelde materialen zijn ingeleverd. Bij ontbrekendee materialen, zal de Jeugdcommissie contact opnemen met het vertrekkende lid.
 3. Indien alle beschikbaar gestelde materialen zijn ingeleverd, wordt de penningmeester geïnformeerd.
 4. Penningmeester controleert of het vertrekkende lid aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan. Bij achterstand in de financiële verplichtingen, neemt de penningmeester contact op met het vertrekkende lid.
 5. Als het vertrekkende lid aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt het lid uitgeschreven.
 6. Mocht het vertrekkende lid niet voldaan hebben aan één of meer van bovenstaande verplichtingen (inlevering materialen, financiële verplichtingen, etc.), dan wordt het lid niet uitgeschreven.

N.B.: uiteraard geldt bovenstaande procedure ook voor overschrijving naar een andere vereniging.

Procedure afmelden senioren lid:

 1. Lid zegt schriftelijk zijn/haar lidmaatschap op middels een brief of mail aan de wedstrijdsecretaris: contributie@vvmontfoort.nl
 2. Wedstrijdsecretaris stelt de teamleider op de hoogte.
 3. Teamleider controleert of alle beschikbaar gestelde materialen zijn ingeleverd. Bij missende materialen, zal de teamleider contact opnemen met het vertrekkende lid.
 4. Indien alle beschikbaar gestelde materialen zijn ingeleverd, wordt de penningmeester geïnformeerd.
 5. Penningmeester controleert of het vertrekkende lid aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan. Bij achterstand in de financiële verplichtingen, neemt de penningmeester contact op met het vertrekkende lid.
 6. Als het vertrekkende lid aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt het lid uitgeschreven.
 7. Mocht het vertrekkende lid niet voldaan hebben aan één of meer van bovenstaande verplichtingen (inlevering materialen, financiële verplichtingen, etc.), dan wordt het lid niet uitgeschreven.

N.B.: uiteraard geldt bovenstaande procedure ook voor overschrijving naar een andere vereniging.

Langdurig geblesseerden

Langdurige blessure van een (jeugd)lid dient gemeld te worden bij de teamleider. Deze stelt respectievelijk de Jeugdcommissie of de wedstrijdsecretaris op de hoogte.
Deze melding mag ook per mail:
Jeugd: mail sturen naar jeugdcommissie@vvmontfoort.nl  met een cc aan de teamleider.
Senioren: mail sturen naar contributie@vvmontfoort.nl  met een cc aan de teamleider.

Persoonlijke gegevens

Van onderstaande wijzigingen dient v.v. Montfoort altijd op de hoogte gesteld te worden:
1. verhuizing
2. telefoonnummer
3. email-adres
4. bankgegevens
Meldt deze wijzigingen altijd schriftelijk, liefst per mail aan contributie@vvmontfoort.nl onder vermelding van naam, geboortedatum en team.

Contributie

De contributie is een door de Ledenvergadering vastgesteld bedrag. Het contributiebedrag wordt altijd in de voorjaarsledenvergadering vastgesteld.
Vanuit de ontvangen contributie wordt de afdracht aan de KNVB betaald.
Tevens worden de contributiegelden aangewend voor betaling van de vaste lasten.

De inning van de verplichte automatische contributie geschiedt in twee termijnen, te weten eind juli en eind januari van het lopende seizoen.

Nieuwe leden die zich na 15 juni aanmelden ontvangen voor het eerstkomende betalingstermijn een factuur. Daarna wordt de contributie automatisch geïnd.

De contributiebedragen voor seizoen 2016-2017 zijn:

Mini’s0 t/m 5 jaar
Pupil6 t/m 11 jaar
Junior12 t/m 17 jaar
SeniorVanaf 18 jaar
Niet spelend lid
Donateur

Contributie spelende leden
De contributie voor spelende leden moet voor 1 september van het lopende seizoen voldaan zijn.
Voor de tweede helft van de contributie geldt dat de contributie voor 1 maart van het lopende seizoen voldaan moet zijn.
Indien niet aan de financiële verplichting voldaan wordt, is het lid, tot het moment dat hij aan zijn financiële verplichting heeft voldaan, niet meer speelgerechtigd.

Hoe vraag ik een betalingsregeling aan
Mocht je onverhoopt niet in de gelegenheid zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen, dan kan een betalingsregeling aangevraagd worden bij de penningmeester door een mail te zenden aan contributie@vvmontfoort.nl.
In overleg zal dan nagegaan worden hoe een en ander financieel geregeld kan worden.

Niet-spelend-lid
Indien je lid wilt worden van v.v. Montfoort maar niet (meer) voetbalt, is er de mogelijkheid om niet-spelend-lid te worden. Aanmelding kan middels het inschrijfformulier dat te downloaden is van onze website.
Eventueel kan er ook een geprint exemplaar opgehaald worden bij de wedstrijdsecretaris.
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kan per mail gezonden worden naar: contributie@vvmontfoort.nl of ingeleverd worden bij de wedstrijdsecretaris.

Afmelden niet-spelend-lid

Een niet-spelend-lid kan zich te allen tijde schriftelijk afmelden. Dit kan ook middels mail aan: contributie@vvmontfoort.nl.

Nog vragen? Mail ze naar: contributie@vvmontfoort.nl