Contactgegevens

Functie Naam Telefoon/E-mail
Dagelijks Bestuur
Voorzitter Marian van Schipstal voorzitter@vvmontfoort.nl
06 4381 9048
Secretaris Joke van Zon info@vvmontfoort.nl
06 5174 6202
Penningmeester Thierry Bek penningmeester@vvmontfoort.nl
06 3612 0689

Algemeen bestuur
Ontspanning Sander v/d Stoep
Kantine zaken Andre de Kuiper info@vvmontfoort.nl
06 8379 4511
Onderhoud & Materialen Vacant Materiaal-onderhoud@vvmontfoort.nl
Technische zaken Jos v Wijngaarden 06 5514 7864
Jeugdzaken

Cyril Hellema

jeugdcommissie@vvmontfoort.nl
06 5432 3289
Wedstrijdsecretariaat Patrick Kersbergen wedstrijdzaken@vvmontfoort.nl
06 1388 8289

Commissie Secretaris
Bestuurslid Joke van Zon

info@vvmontfoort.nl
06 5174 6202

Ledenadministratie Peter Plomp webmaster@vvmontfoort.nl

Commissie Penningmeester
Bestuurslid Thierry Bek penningmeester@vvmontfoort.nl
06 3612 0689
Ass. peningmeester William Bleij contributie@vvmontfoort.nl

Commissie Ontspanning
Bestuurslid Sander v/d Stoep
Chantal van Dijken
Lodewijk Drost
Marco Hazeleger

Commissie Kantinezaken
Bestuurslid Andre de Kuiper info@vvmontfoort.nl
06 8379 4511

Commissie Onderhoud & Materialen
Bestuurslid   Materiaal-onderhoud@vvmontfoort.nl
Michel Netten
Jan Ebskamp
Arie Hogendoorn
Frans v/d Berg
Gerrit Hilgeman
Adri Hol
Frank v/d Linden
Kees v/d Neut

Commissie Technische zaken
Bestuurslid Jos v Wijngaarden
  Lodewijk Drost
Lex Vianen
1e
    2e
  Peter Plomp 3e
    4e

Commissie Jeugd
Bestuurslid Cyril Hellema jeugdcommissie@vvmontfoort.nl
06 5432 3289
Sylvia Benschop
Charlene Schuurman
Nick van Luinen
Engelien de Jong  
  toernooien@vvmontfoort.nl

Commissie Wedstrijdsecretariaat
Wedstrijdsecretariaat Patrick Kersbergen wedstrijdzaken@vvmontfoort.nl
06 1388 8289
Hans v/d Linden wedstrijdplanning@vvmontfoort.nl

Commissie Sponsoring
Erik Gomersbach sponsoring@vvmontfoort.nl

Overige
Club van 25
Dick ten Hoonte dtenhoonte@hotmail.com
Jan de Geest

Website
Beheer Peter Plomp webmaster@vvmontfoort.nl
Redactie Peter Plomp
Hans v/d Linden
Jos van Wijngaarden

Social media
Facebook Nick van Luinen
Jos van Wijngaarden
Ruud v/d Linden
Peter Plomp
Twitter Hans v/d Linden

Keuken
Suzanne de Kuiper 0348-474241


© v.v. Montfoort, 2002-2017. Alle rechten voorbehouden.